Who we are

Board of Directors
  • Presidente: Andrés Vicente Zapata

  • Vicepresidente: Fani Turmo Alegret

  • Tesorero: Juan Francisco Castro Pérez

  • Secretaria: Mercedes Repiso Saseta

  • Vocales: Pilar Molera Gamiz, Manuel JIménez Rodríguez e Isidoro Manso Durán

Representatives of the Shool Board:
  • Juan Francisco Castro Pérez

  • Mª Gema González Fernández

  • Mercedes Repiso Saseta